Verkorting van de deponeringstermijn

Sinds 1 januari 2016 geldt een kortere deponeringstermijn dan voorheen. Volgens de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening moet een jaarrekening nu binnen 12 maanden aangeleverd worden. Dat zit zo: [...]

Aftrekbaar verlies op eigen woning

Een ondernemer koopt een perceel met boerderij. Hij laat de boerderij slopen en op het perceel een woonhuis bouwen. De totale kosten bedragen ruim € 1.000.000. In de woning zijn twee ruimtes [...]

Ontslag op staande voet, wanneer?

Als werkgever mag u een werknemer alleen op staande voet ontslaan bij een redelijke grond. U moet deze direct aan de werknemer mededelen. De gevolgen zijn zwaar. Zo hoeft de werkgever het loon [...]